1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 68: تیره گل میمون

کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 68: تیره گل میمون


نویسنده : شهریار سعیدی مهرورز و همکاران


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 68: تیره گل میمون

تیره گل میمون و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۵۲۱
شابک
9789644733277
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19