1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. دبیری ریاضی
  4. آمار و احتمال
  5. کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)

کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)


نویسندگان : دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی , عزت کرمانی


درباره کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)

در این کتاب که مجموعه‌ای مدون از مباحث را در احتمال و کاربردهای آن تشکیل می‌دهد، به مباحثی چون روش‌های اساسی شمارش، احتمال و قوانین آن، متغیرهای تصادفی، امیدریاضی و توزیع‌های مربوط به متغیرهای تصادفی پرداخته می‌شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۳۳۲
شابک
97862296553202
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)درس‌ها

آمار و احتمال آمار و احتمال آمار و احتمال ۲ آمار و احتمال در اپتیک آمار و احتمالات آمار و احتمالات آمار و احتمالات برای جغرافیا ۲ آمار و احتمالات در کتابداری و اطلاع رسانی آمار و احتمالات در کشاورزی آمار و احتمالات مهندسی آمار و احتمالات مهندسی کاربرد آمار و احتمالات در جغرافیا مبانی آمار و احتمال

رشته ها

دبیری ریاضی آمار مهندسی اپتیک و لیزر مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی مرتع و آبخیزداری مهندسی محیط زیست مهندسی تولیدات گیاهی مهندسی چوب و کاغذ مهندسی علوم دامی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مهندسی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی گیاه پزشکی رشته جنگلداری مهندسی جنگلداری تکنولوژی آبادانی روستاها مهندسی دریانوردی کارشناسی اقتصاد کشاورزی جغرافیا علم اطلاعات و دانش شناسی مهندسی باغبانی مهندسی علوم باغبانی مهندسی نفت مهندسی کامپیوتر مهندسی نساجی کارشناسی علوم مهندسی مهندسی برق مهندسی شیمی دبیری جغرافیا فیزیک گرایش اتمسفر

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی علوم انسانی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19