1. بوکت
 2. علوم تجربی
 3. زیست فناوری
 4. بیوفیزیک
 5. کتاب بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)

بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)


نویسنده : دکتر علی اکبر مقصودی مود


درباره کتاب بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)

در سال های اخیر، با توجه به پیشرفت های حاصل شده در علوم مختلف و تحولاتی که نشر آنها آسان نموده است بازنگری در عناوین و سرفصل دروس رشته های مختلف تحصیلی امری ض روری و اجتناب ناپذیر بود. در این رابطه تغییر عنوان درس فیزیک عمومی به بیوفیزیک محیطی در رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، اینجانب را بر آن داشت تا در جهت تامین نیاز دانشجویان این رشته به یک منبع جهت فراگیری مطالب مربوط به این درس اقدام به تالیف کتابی که در پیش رو دارید نمایم. مطالب این کتاب در 5 فصل و مطابق سرفصل درس مذکور تهیه و تنظیم شده اند. در فصل اول مقدمه ای برای این مطالب با تکیه بر هدف نهایی یعنی مدل سازی در گیاهان زراعی نگاشته شده است. با این وجود برای این منظور دانشجویان باید با روش های آماری یک و چند متغیره و بخصوص انواع رگرسیون آشنایی داشته باشند. در فصل دوم فیزیک تابش مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه در اکثر موارد مطالب به اختصار آورده شده اند، در بعضی از آنها مثل فرآیند جذب نور شرح مفصل تری داده شده است. در فصل سوم حرارت و انتقال آن در خاک و هوا مورد بحث قرار گرفته است. تاثیر حرارت بر رشد و نمو گیاهان نیز به اختصار تشریح شده است. هدف از مطالب فصل چهارم بیان نحوه نقل و انتقال گازها ش امل هوا، بخار آب و دی اکسید کربن و همچنین نحوه نقل و انتقال محلول های آبی در گیاهان بوده است و جهت خودداری از تکرار مطالب مربوط به فیزیک خاک از شرح نقل و انتقال محلول ها در خاک خودداری شده است. در فصل پنجم در مورد آب و به ویژه حالت گازی آن یعنی بخار آب با تکیه بر قوانین گازها به تفصیل بحث شده است.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۷۸
شابک
9786226271196
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)


 • نام کتاب بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)
 • نویسنده دکتر علی اکبر مقصودی مود
 • سال انتشار ۱۴۰۰
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۷۸
 • انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شابک(ISBN) 9786226271196
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۲۲‌,‌۵۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۴۵‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب بیوفیزیک محیطی (برای دانشجویان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)


خرید یا کرایه
cancel
19