1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. طرح و تحلیل آزمایشهای مهندسی
  5. کتاب طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه ها و کاربردها)

طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه ها و کاربردها)


نویسندگان : دکتر علی زنیل همدانی , دکتر امین شهسوار , دکتر محمد تقی رضوان


درباره کتاب طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش ها (نظریه ها و کاربردها)

..

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۳۴۷
شابک
9786008257226
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19