1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی
  5. کتاب شناسایی گیاهان مرتعی ایران (جلد اول)

شناسایی گیاهان مرتعی ایران (جلد اول)


نویسندگان : محمدحسین حکیمی میبدی , مجید صادقی نیا


درباره کتاب شناسایی گیاهان مرتعی ایران (جلد اول)

_

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۱۹۷
شابک
978-964-01-1327-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب شناسایی گیاهان مرتعی ایران (جلد اول)کتاب‌های مشابه کتاب شناسایی گیاهان مرتعی ایران (جلد اول)


خرید یا کرایه
cancel
19