1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نساجی
  4. تکنولوژی دوزندگی
  5. کتاب فناوری دوزندگی : اصول، تجهیزات و روش‌های جایگزین

فناوری دوزندگی : اصول، تجهیزات و روش‌های جایگزین


نویسندگان : دکتر افسانه ولی‌پوری , مهندس ریحانه شکریان


درباره کتاب فناوری دوزندگی : اصول، تجهیزات و روش‌های جایگزین

کتاب حاضر با تمرکز بر جنبه های مهندسی تولید پوشاک و به ویژه فناوری دوزندگی سعی دارد گامی در توسعه مفاهیم اساسی در این حوزه بردارد و امید است بتواند بخشی از الزامات صنعت پوشاک را برآورده کند. در این کتاب، نمای کلی از جنبه های مختلف فناوری دوزندگی در صنعت پوشاک گرد آوری شده که در هفت فصل ارایه می شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۰۱
شابک
9786008257462
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19