1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  4. اصول انبارداری و تدارکات
  5. کتاب آشنایی با مبانی مدیریت توزیع (با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا)

آشنایی با مبانی مدیریت توزیع (با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا)


نویسندگان : دکترابراهیم تیموری , زهرا آقاجانی


درباره کتاب آشنایی با مبانی مدیریت توزیع (با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا)

"این پژوهش با عنوان «آشنایی با مبانی مدیریت توزیع با تاکید بر روش‌های نوین توزیع کالا» در راستای گسترش استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع در ایران در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تالیف شده و دارای هشت بخش اصلی است.

در بخش نخست به کلیات می‌پردازد که شامل ضرورت طرح موضوع و تعاریف مربوط به خرده‌فروشی و دسته‌بندی‌های مربوطه و... می‌باشد.

بخش دوم به شناسایی محیط توزیع می‌پردازد و دارای دوازده فصل شامل لجستیک و توزیع، محیط توزیع، مدیریت توزیع، پیش‌بینی، حمل‌ونقل، انبارداری، مدیریت موجودی، برنامه‌ریزی تکمیل موجودی، توزیع بین‌المللی و خرید خارجی، برنامه‌ریزی بازاریابی، فروش و لجستیک، کسب موجودی و خدمات به مشتری است.

در بخش سوم این نوشتار به تعریف ابزارها و روش‌های نوین توزیع، دسته‌بندی ابزارها، روش‌ها و توضیحات مربوط به آن‌ها می‌پردازد.

در بخش چهارم، سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز جهت پیاده‌سازی برخی از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا مورد توجه می‌باشد.

در بخش پنجم به تجربه استفاده از برخی ابزارها و روش‌های نوین توزیع در عرصه جهانی و بین‌المللی و همچنین تجربه شرکت‌های موفق پرداخته شده است.

در بخش ششم به طور خلاصه به وضعیت استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع در ایران پرداخته شده است.

در بخش هفتم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه در شش بخش اول صورت پذیرفته است.

در نهایت در بخش هشتم کتاب، بسته سیاستی در راستای توسعه و گسترش استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع کالا با توجه به وظیفه خطیر وزارت بازرگانی و سازمان‌های صنفی در ساماندهی نظام توزیع در ایران ارایه شده است. "

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۵۶۴
شابک
9789644692796
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19