1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش کتابخانه های دانشگاهی
  4. ذخیره و بازیابی اطلاعات
  5. کتاب تحلیل دامنه برای سازماندهی دانش: ابزاری برای استخراج آنتولوژی

تحلیل دامنه برای سازماندهی دانش: ابزاری برای استخراج آنتولوژی


نویسنده : ریچارد پی. اسمیرالیا

مترجمان : دکتر مریم ناخدا , نیره خداداد شهری , جواد تقی‌زاده نایینی , یونس یونسیان


درباره کتاب تحلیل دامنه برای سازماندهی دانش: ابزاری برای استخراج آنتولوژی

این کتاب درخصوص انجام تحلیل دامنه با هدف سازماندهی دانش تهیه شده است. تحقیقات درخصوص سازماندهی دانش در عرصه‌های بسیاری در حال انجام است، از عرصه‌های فلسفی گرفته تا مبانی همه علوم. سازماندهی دانش یک جنبه اساسی ایجاد سیستم‌های بازیابی اطلاعات است. هستی‌شناسی، واژه‌نامه‌های کنترل‌شده (اصطلاحنامه ها ) و نظام‌های نشانه گذاری نمادین (طبقه‌بندی‌ها) از جمله راهکارهای سازماندهی دانش هستند. هدف از انجام تحلیل دامنه این است که پارامترهای فکری دانش به اشتراک گذاشته شده در یک اجتماع مفروض، نگاشت گردیده و بصری‌سازی شده، به نحوی که نتایج را بتوان در سیستم‌های سازماندهی دانش برای پیش بردن گفتمان آن اجتماع مورد استفاده قرار داد. در این کتاب نظریه ها و روش های گوناگون تحلیل دامنه به منظور سازماندهی دانش مورد بحث قرار می گیرند.

در بخش های دیگر پیش رو در این کتاب، تحلیل دامنه با تمرکز بر نشان دادن انسجام دامنه و استخراج بالفعل محتوای هستی‌شناسی با استفاده از تحلیل استناد، تحلیل هم-‌کلمه، تحلیل استناد مولف، و تحلیل شبکه توضیح داده می شود. در مجموع سازماندهی دانش، تحلیل دامنه را به عنوان یک پارادایم روش‌شناختی دانش‌پژوهانه برای کشف پایه‌های هستی‌شناختی و برای تداوم بخشیدن به تحلیل تحول اجتماعات دانش‌پژوه، پذیرا گشته است. روش‌های کیفی و کمی اشاره شده در این کتاب، به غنی ساختن فهم بافتاری از کارکردها، فعالیت‌ها، معناشناسی مشترک، و محدودیت‌های دامنه‌های مبتنی بر دانش، کمک خواهد کرد.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۱۶۱
شابک
978
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19