1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بهداشت عمومی
  4. بیماری‌های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن
  5. کتاب راهنمای معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز (جلد 10) ارزیابی کودکان: از شیرخوارگی تا نوجوانی

کتاب راهنمای معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز (جلد 10) ارزیابی کودکان: از شیرخوارگی تا نوجوانی


نویسندگان : لین اس. بیکلی , پیتر جی. سیلاجی

مترجمان : نسیم مقیمی , فاطمه محمدرضایی


درباره کتاب راهنمای معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز (جلد 10) ارزیابی کودکان: از شیرخوارگی تا نوجوانی

راهنمای معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز (جلد 10) ارزیابی کودکان: از شیرخوارگی تا نوجوانی

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۱۶۲
شابک
9786002383006
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19