1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم تغذیه
  4. ارزیابی وضع تغذیه
  5. کتاب مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی

مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی


نویسنده : پ.ج. اسمیت

مترجمان : دکترناصر همدمی , مهندس مولود نورانی , مهندسعلی فروهر , مهندسسمیه بهفر


درباره کتاب مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی

.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۶۹۳
شابک
9786008257127
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذاییکتاب‌های مشابه کتاب مقدمه ای بر مهندسی فرآیندهای غذایی


خرید یا کرایه
cancel
19