1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک

فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک


نویسنده : زیبا جم زاد


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک

معرفی "تیره طوسک" و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب هشتمین شماره از "مجموع فلور ایران" را تشکیل می‌دهد. مطالب کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید از تیره طوسک و گونه‌های مختلف آن همراه است.

سال
۱۳۷۲
تعداد صفحات
۱۱۲
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسککتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 8: تیره طوسک


خرید یا کرایه
cancel
19