1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روانشناسی بالینی
  4. آزمونهای شناختی در روان شناسی بالینی
  5. کتاب نوآوری ها در روان شناسی پرورشی (دیدگاه هایی در مورد یادگیری ،..

نوآوری ها در روان شناسی پرورشی (دیدگاه هایی در مورد یادگیری ،..


نویسندگان : دیوید دی پریس , رابرت جی استرنبرگ

مترجمان : دکتر یاسمین عابدینی , محبوبه السادات کدخدایی


درباره کتاب نوآوری ها در روان شناسی پرورشی (دیدگاه هایی در مورد یادگیری ،..

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۵۶۸
شابک
9786001100925
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19