1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
  4. تطور متون شعر فارسی
  5. کتاب تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش

تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش


نویسندگان : دکتر محمدابوالکلام سرکار , دکتر محمدکاظم کهدویی


درباره کتاب تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش

کشور بنگلادش سرزمینی است که از قدیمترین ایام، دارای فرهنگ و تمدن بوده

است و اگرچه این سرزمین با ایران فاصلۀ زیاد دارد؛ اما در عوالم روحی و معنوی بین

این دو کشور فاصلۀ ظاهری هرگز تاثیر نداشته و دلهای مردم این سرزمین مسلسل با

فرهنگ و تمدن ایران نزدیک بوده است؛ بهقول حافظ شیرازی:

گرچه دوریم به یاد تو قدح مینوشیم / بُعد منزل نبود در سفر روحانی

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۳۱۶
شابک
9789642175024
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تَنگِ شکر در بنگلادش: جایگاه مفاخر ادب فارسی در بنگلادش




خرید یا کرایه
cancel
19