1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
  4. زمین شناسی
  5. کتاب زمین شناسی مخازن کربناته شناسایی ،توصیف وتعیین ویژگی های ..

کتاب زمین شناسی مخازن کربناته شناسایی ،توصیف وتعیین ویژگی های ..


نویسنده : وین ام .آر

مترجمان : دکتر حسین رحیم پوربناب , مهندس ولی مهدی پور , مهندس رسول رنجبر


درباره کتاب زمین شناسی مخازن کربناته شناسایی ،توصیف وتعیین ویژگی های ..

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۴۰۰
شابک
9789649704623
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب زمین شناسی مخازن کربناته شناسایی ،توصیف وتعیین ویژگی های ..درس‌ها

زمین شناسی

رشته ها

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19