1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی صنایع
  4. مهندسی صنایع
  5. کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد

کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد


نویسندگان : جری بنکس , جان کارسن

مترجم : هاشم محلوجی


درباره کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۷۲۴
شابک
9789646379237
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامددرس‌ها

مهندسی صنایع

رشته ها

مهندسی صنایع

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19