1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم ورزشی
  4. اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
  5. کتاب تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی

تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی


نویسندگان : موریتز شومان , بنت ار. رونستاد

مترجمان : دکتر صادق امانی‌شلمزاری , دکتر رسول اسلامی


درباره کتاب تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی

نزدیک به چهار دهه پس از پدیدآمدن مطالعات اولیه درباره تمرین موازی هوازی و قدرتی، مطالعات علمی زیادی در این زمینه موجود است. با وجود این، افسانه‌ها و باورهای اشتباه شماری در کتب آمادگی جسمانی و سلامتی و همین‌طور در بین مربیان و ورزشکاران تراز بالا نیز وجود دارد که بخش اعظم آنها بدون شواهد علمی مستند گسترش یافته اند.

کتاب حاضر باعنوان «تمرین موازی قدرتی و استقامتی، مبانی علمی و کاربردهای عملی» با هدف تشریح مفاهیم تمرین موازی برای آمادگی جسمانی و اجرای ورزشی با مرور جامعی بر آخرین موضوع تحقیقات نوشته شده است.

این کتاب به 5 بخش و 27 فصل تقسیم شده است و رهنمودهای گسترده‌ای برای متخصصان حوزه ورزش و سلامت، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران رشته های مختلف و کسانی که به مبحث تمرین موازی قدرتی و هوازی علاقه دارند، ارایه می‌دهد.

پس از بررسی اجمالی تاریخچه تحقیقات تمرین موازی در دهه های گذشته، در بخش 1 تفاوت های فیزیولوژیکی و عصبی عضلانی تمرین استقامتی و قدرتی بررسی می شود. پس از آن، بخش 2 تحلیل و روزآمدی در مورد توضیحات موجود از پدیده تداخل ارایه می کند و بخش 3 نیز مشکلات روش‌شناسی تمرین ترکیبی هوازی و قدرتی را شرح می‌دهد. در بخش های 4 و 5 به کاربرد ملاحظات نظری بررسی شده در بخش‌های قبلی برای جمعیت‌های خاص اعم از کودکان و سالمندان رشته‌های مختلف ورزشی پرداخته شده است.

سال
۱۴۰۱
تعداد صفحات
۶۶۴
شابک
9789642174850
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملیکتاب‌های مشابه کتاب تمرینات موازی قدرتی و استقامتی: مبانی علمی و کاربردهای عملی


خرید یا کرایه
cancel
19