1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست شناسی عمومی
  4. از گیاهان دارویی و مفردات پزشکی
  5. کتاب رویان شناسی گیاهان گلدار واژگان و مفاهیم - جلد 1 (اندام های زایشی گل)

رویان شناسی گیاهان گلدار واژگان و مفاهیم - جلد 1 (اندام های زایشی گل)


نویسنده : تی. بی. باتی گینا

مترجمان : فرخنده رضانژاد , عبدالکریم چهرگانی


درباره کتاب رویان شناسی گیاهان گلدار واژگان و مفاهیم - جلد 1 (اندام های زایشی گل)

هدف رویان‌زایی نوین، کنترل نمو موجودات زنده است. این هدف به شرطی می‌تواند عملی شود که یک ارتباط نزدیک بین رویان‌شناسان و متخصصان سلول‌شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک، اکولوژی و پرورش دهنده‌های گیاهی، وجود داشته باشد. شواهد رویان‌شناختی، به طور فزاینده برای مطالعات تیوری و عملکردی در باره تولید مثل جنسی گیاه، ضروری هستند. همه کشفیات مهیج قرن بیستم مانند هاپلوییدی تجربی، دورگ گیری هم جنسی، تکثیر گیاهان از طریق کشت سلول رویشی و ...، از اهمیت زیست‌شناختی بالایی برخوردارند ولی آن‌ها بدون شناخت جزییات بیشتر جنبه‌های رویان‌شناختی، نمی‌توانند به طور کامل مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، امروزه رویان‌شناسی گیاهی به تنهایی تعدادی از کشفیات اساسی مربوط به تولید مثل مانند نر عقیمی سیتوپلاسمی (CMS)، آپومیکسی (ناآمیزی) و ... را موجب شده، که اهمیت عملی زیادی دارند.

در تلفقیق علوم رویان شناسی، شناخت ساختارهای تولیدمثلی ، برچه‌شناسی، ژنتیک، فیزیولوژی و تکثیر گیاهی، یک علم توسعه یافته به طور سریع و جدید یعنی زیست‌شناسی تولید مثلی ایجاد شده است. جزییات بنیادهای تیوری تولید مثل جنسی و غیر جنسی، یکی از اهداف زیست‌شناسی تولید مثلی است. زیست شناسی تولیدمثلی، مطالعه مراحل مختلف وابسته به هم تکوین یعنی اندام‌زایی گل، شکوفایی بساک ، گرده‌افشانی، لقاح، رویان‌زایی، بلوغ دانه، پراکندگی و رویش دانه و تکثیر به وسیله دانه ها را شامل می‌شود. همه اینها در مفهوم وسیع در ارتباط با روبان زایی هستند.

هدف اولیه زیست شناسی تولیدمثلی، حل مسایل مربوط به آمفی میکسی (دو آمیزی) و آپومیکسی (ناآمیزی)، توضیح مکانیزم های رویان زایی، ناسازگاری و خودناسازگاری و نیز شرح انواع طرح های مربوط به پتانسیل و باروری دانه حقیقی و در نتیجه در تولید محصول است.

سال
۱۳۸۷
تعداد صفحات
۵۹۴
شابک
9789642500550
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب رویان شناسی گیاهان گلدار واژگان و مفاهیم - جلد 1 (اندام های زایشی گل)کتاب‌های مشابه کتاب رویان شناسی گیاهان گلدار واژگان و مفاهیم - جلد 1 (اندام های زایشی گل)


خرید یا کرایه
cancel
19