1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم و صنایع غذایی
  4. شیمی آلی
  5. کتاب شیمی آلی (بیلی)

شیمی آلی (بیلی)


نویسندگان : فیلیپ اس .بیلی , کریستینا ای .بیلی

مترجمان : دکتر محمد محمودی هاشمی , دکتر علی عزآبادی , دکتر سیدمحمد سیدی


درباره کتاب شیمی آلی (بیلی)

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۶۰۰
شابک
9789646379695
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شیمی آلی (بیلی)کتاب‌های مشابه کتاب شیمی آلی (بیلی)


خرید یا کرایه
cancel
19