1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. خاک شناسی
  4. ارزیابی خاک‌ها و اراضی
  5. کتاب ارزیابی اراضی (کاربری های کشاورزی منابع طبیعی) - ویرایش دوم

ارزیابی اراضی (کاربری های کشاورزی منابع طبیعی) - ویرایش دوم


نویسندگان : دکترشمس الهایوبی , دکترمحمد جلالیان


درباره کتاب ارزیابی اراضی (کاربری های کشاورزی منابع طبیعی) - ویرایش دوم

.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۰۵
شابک
9789648476231
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19