1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 33: تیره پروانه آسا، قبیله ماش

فلور (فارسی) ایران شماره 33: تیره پروانه آسا، قبیله ماش


نویسندگان : منیژه پاکروان , نسترن جلیلیان


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 33: تیره پروانه آسا، قبیله ماش

در این کتاب، تیره پروانه آسا از قبیله ماش با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان معرفی شده است. کتاب با نقشه انتشار گونه‌ها و تصاویری سیاه و سپید همراه است.

سال
۱۳۷۹
تعداد صفحات
۱۸۰
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19