1. بوکت
  2. هنر
  3. عکاسی خبری
  4. آشنایی با اصول مصاحبه و گزارش
  5. کتاب نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان نامه، رساله و گزارش پژوهش

نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان نامه، رساله و گزارش پژوهش


نویسندگان : دکتر سیدحمیدرضا علوی , دکتر نعمت ا... موسی پور


درباره کتاب نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان نامه، رساله و گزارش پژوهش

گزارش پژوهش، سیمای نهایی تلاش‌های پژوهشگر است؛ تلاش‌هایی که وقت‌گیر بوده‌اند، اما چشمگیر نیستند! ترسیم درست سیمای پژوهشی برای هر پژوهشگری مهم است زیرا جاودانگی عمل و سازندگی اقدام او را رقم می‌زند.

در دنیای امروز که ارتباطات شفاهی و کتبی مردم به کمک ابزارهای پیشرفته الکترونیکی اثر گستردگی و سرعت حیرت‌انگیزی برخوردار است، تنظیم گزارش‌های مبتنی بر اصول، حایز ارزش بیشتر است زیرا دسترسی به نتایج پژوهش، امری همگانی شده است. در چنین شرایطی، پژوهشگر موظف است به مصرف‌کنندگان کمک کند تا بر پایه قواعد مشخص، امکان بازیافت مطالب را داشته باشند و به درک درستی از یافته‌های پژوهش دست یابند. این موضوع هم در تنظیم گزارش‌های شفاهی مطرح است و هم در تدوین گزارش‌های کتبی.

آن‌چه در این کتاب، به آن پرداخته شده، چگونگی تدوین گزارش‌های کتبی است. طی سال‌ها راهنمایی دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و نظارت و ارزیابی گزارش‌های پژوهشی پژوهشگران، این تصور پدید آمد که در بسیاری از موارد، دانشجویان و پژوهشگران با اصول و ضوابط تدوین گزارش‌های پژوهشی آشنایی ندارند و بررسی‌های بعدی نشان داد که در این زمینه کمبود منابع نیز وجود دارد. بر این اساس، تهیه راهنمای مختصر تهیه و تدوین پایان‌نامه تحصیلی برای دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است. وقتی که راهنمای مختصر، تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفت، پرسش‌هایی در ارتباط با آن مطرح شد که تهیه‌کنندگان را به تالیف این کتاب ترغیب کرد.

پس به طور کلی این کتاب به بیان اصول و چارچوب نگارش پایان‌نامه پرداخته است.

سال
۱۳۸۳
تعداد صفحات
۱۶۰
شابک
9789642500710
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان نامه، رساله و گزارش پژوهشکتاب‌های مشابه کتاب نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله، پایان نامه، رساله و گزارش پژوهش


خرید یا کرایه
cancel
19