1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  4. ارزیابی و قابلیت اراضی GIS و کاربرد آن در منابع طبیعی
  5. کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)

کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)


نویسندگان : دکتر محمدحسین شریف‌زادگان , با همکاری: لیلا اینانلو , فرناز جمالی , دکتر سحر ندایی طوسی , برهان امجدی‌نیا , توحید علیزاده , آسیه نیک بین


درباره کتاب توسعۀ منطقه‌ای و ارزیابی راهبردی محیط زیستی: مبانی نظری، مفاهیم و روش ها (تجربۀ طرح مجموعۀ شهری قزوین)

-

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۵۳۴
شابک
9789644574146
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19