1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری

فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری


نویسنده : محبوبه خاتم ساز


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری

در دومین شماره مجموعه حاضر، تیره گل شپیپوری با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان معرفی می‌شود. این مطالب با نقشه انتشار گونه‌های و طرح‌های سیاه و سپید در هم آمیخته، پاره‌ای از آن به زبان انگلیسی تدوین شده است.

سال
۱۳۶۷
تعداد صفحات
۳۲
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوریکتاب‌های مشابه کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 2: تیره گل شیپوری


خرید یا کرایه
cancel
19