1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   آسیب شناسی
  5. کتاب راهنمای آزمایشگاه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (ارزیابی وضعیت بدنی) - جلد اول

راهنمای آزمایشگاه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (ارزیابی وضعیت بدنی) - جلد اول


نویسندگان : دکتر مهدی قیطاسی , دکتر فریبرز هوانلو , زهرا پسندیده


درباره کتاب راهنمای آزمایشگاه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (ارزیابی وضعیت بدنی) - جلد اول

-

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۲۴۰
شابک
978-964-457-516-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19