1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بهداشت محیط
  4. تربیت بدنی
  5. کتاب رشد حرکتی

کتاب رشد حرکتی


نویسندگان : دکتر معصومه شجاعی , دکتر افخم دانشفر


درباره کتاب رشد حرکتی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۲۹۶
شابک
9789644523182
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب رشد حرکتیدرس‌ها

تربیت بدنی

رشته ها

بهداشت محیط

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19