1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کاردان فنی کشتی
  4. مکانیک سیالات
  5. کتاب روش های ریاضی در پدیده های انتقال (مکانیک سیالات ،انتقال جرم ،...

کتاب روش های ریاضی در پدیده های انتقال (مکانیک سیالات ،انتقال جرم ،...


نویسندگان : دکتر منوچهر نیک آذر , مهندس کامران کی نژاد


درباره کتاب روش های ریاضی در پدیده های انتقال (مکانیک سیالات ،انتقال جرم ،...

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۳۷۰
شابک
9786009269143
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب روش های ریاضی در پدیده های انتقال (مکانیک سیالات ،انتقال جرم ،...درس‌ها

مکانیک سیالات

رشته ها

کاردان فنی کشتی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19