1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 37: تیره سنبل‌الطیب یا علف گربه

فلور (فارسی) ایران شماره 37: تیره سنبل‌الطیب یا علف گربه


نویسنده : ابراهیم موسوی‌آلاشلو


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 37: تیره سنبل‌الطیب یا علف گربه

تیره سنبل الطیب یا علف گربه و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.

سال
۱۳۸۰
تعداد صفحات
۶۰
شابک
964-473-100-X
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19