1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. فیزیک
  4. ذرات بنیادی مقدماتی
  5. کتاب آشنایی با ذرات بنیادی (بازنگری شده)

آشنایی با ذرات بنیادی (بازنگری شده)


نویسنده : دیوید گریفیتس

مترجمان : حمیدرضا مشفق , سلیمه کیمیاگر


درباره کتاب آشنایی با ذرات بنیادی (بازنگری شده)

.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۵۵۵
شابک
978-964-01-1521-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19