1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه
  4. رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته
  5. کتاب مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)

مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)


نویسندگان : سید حسین ایرانمنش , سیدمحمد قریشی


درباره کتاب مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)

مدیریت پروژه به عنوان یکی از زمینه های مهم و موثر در توسعه کشور است که فقر شدیدی در آموزش کاربردی آن وجود دارد. اجرای پروژه های متعدد می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی در توسعه کشور باشد. لذا نظر به اهمیت توسعه علوم کاربردی در این زمینه شرکت اقدام به چاپ کتاب حاضر با موضوع مدیریت تعاملی پروژه ها در سطح سازمان که به «مدیریت پرتفولیو» مشهور است، پرداخت. این مفهوم به تازگی با استقبال گسترده ای در کشور روبه رو شده است و سازمان های پروژه مبنا و مراکز تحقیقاتی علاقه وافری به استقرار سامانه های مربوطه نشان داده اند، لذا به دلیل فقر کتب فارسی مرتبط با این موضوع در بازار کشور، شرکت اقدام به تالیف کتاب جامعی که مفاهیم مرتبط را به شکلی مناسب و کاربردی ارایه نماید، کرده است.

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۲۳۶
شابک
9789644682339
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)کتاب‌های مشابه کتاب مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)


خرید یا کرایه
cancel
19