1. بوکت
  2. هنر
  3. برنامه ریزی شهری
  4.  سیر اندیشه های شهرسازی
  5. کتاب خانه های افقی متراکم

کتاب خانه های افقی متراکم


نویسنده : هلموت شرام

مترجمان : دکتر علی غفاری , مریم میرکریمی


درباره کتاب خانه های افقی متراکم

.

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۱۷۴
شابک
9789645302401
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19