1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فلسفه و حکمت اسلامی
  4. اخلاق 1و2
  5. کتاب خواص الحیوان (ترجمه حیات حیوان)

خواص الحیوان (ترجمه حیات حیوان)


نویسنده : کمال الدین دمیری

مترجمان : فاطمه مهری , خواجه محمد تقی تبریزی


درباره کتاب خواص الحیوان (ترجمه حیات حیوان)

کتاب پیش رو در سه فصل نگارش یافته است: در فصل نخست مفهوم تاثیر به مثابه اصطلاحی ادبی بررسی شده و اصطلاحات مربوط به آن که در کتب پدیع مذکور است، طرح و با هدف رفع ابهام از تعاریف و مصادیق، بازنگری شده است و در فصل دوم و سوم، به ترتیب، تاثیر قرآن بر عناصر بیانی و بدیعی صور خیال بررسی شده است.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۵۰۱
شابک
9789640114964
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19