1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   آمار و روش تحقیق
  5. کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1


نویسندگان : احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی , عزت کرمانی


درباره کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1

در این کتاب که مجموعه‌ای مدون از مباحث را در احتمال و کاربردهای آن تشکیل می‌دهد، به مباحثی چون روش‌های اساسی شمارش، احتمال و قوانین آن، متغیرهای تصادفی، امیدریاضی و توزیع‌های مربوط به متغیرهای تصادفی پرداخته می‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۶۸
شابک
9786009448500
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19