1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علمی-کاربردی زنبورعسل
  4. اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
  5. کتاب مفاهیم بنیادی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (نسخه 4)

کتاب مفاهیم بنیادی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (نسخه 4)


نویسندگان : موسسه به روش جهانی اکسلوس , انتشارات رسمی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات

مترجم : دکتر محمدرضا تقوا


درباره کتاب مفاهیم بنیادی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (نسخه 4)

کتابی که پیش رو دارید برگردان فارسی کتاب ITIL Foundation - ITIL 4 Edition از موسسه جهانی Axelos Global Best Practice از مجموعه کتب نشر شده توسط انتشارات The Stationary Office (TSO) در خصوص چهارچوب مدیریت فناری اطلاعات با استفاده از آی تی آی ال است.

این کتاب به ارایه کامل موضوع برای افراد مبتدی و حرفه ای رشته مدیریت فناوری اطلاعات می‌پردازد.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۳۵۳
شابک
9789642174515
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مفاهیم بنیادی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (نسخه 4)درس‌ها

اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه های جامع فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعات صول فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات پزشکی ۱ فناوری اطلاعات در اتاق عمل فناوری اطلاعات در پرستاری فناوری اطلاعات سلامت 1و2و3 فناوری اطلاعات و آموزش زیست شناسی فناوری اطلاعات و آموزش شیمی فناوری اطلاعات و آموزش فیزیک فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی فناوری اطلاعات و کاربرد آن در پزشکی کار آفرینی در بستر فناوری اطلاعات کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

رشته ها

علمی-کاربردی زنبورعسل مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی مدیریت بازرگانی دریایی مهندسی پزشکی گرایش فناوری اطلاعات مهندسی پزشکی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین اتاق عمل پرستاری فناوری اطلاعات سلامت آموزش زیست شناسی شیمی گرایش آموزش شیمی فیزیک گرایش آموزش فیزیک مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی کارآفرینی گرایش سازمانی مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید کارآفرینی گرایش توسعه کارآفرینی گرایش بین الملل

گروه های تحصیلی

علوم تجربی علوم انسانی فنی و مهندسی علوم پزشکی


خرید یا کرایه
cancel
19