1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش و بهسازی منابع انسانی
  4. رفتار سازمانی
  5. کتاب رفتار سازمانی

رفتار سازمانی


نویسنده : پروفسور اس .اس .خانکا

مترجم : دکتر غلامرضا شمس مورکانی


درباره کتاب رفتار سازمانی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۵۵۲
شابک
9789649702162
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب رفتار سازمانیکتاب‌های مشابه کتاب رفتار سازمانی


خرید یا کرایه
cancel
19