1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. فلسفه و حکمت اسلامی
  4. تاریخ فلسفه اسلامی 1
  5. کتاب فلسفه تربیتی ایمه اطهار (ع)

فلسفه تربیتی ایمه اطهار (ع)


نویسنده : دکتر عباسعلی رستمی نسب


درباره کتاب فلسفه تربیتی ایمه اطهار (ع)

با وجود آن‌که قرن‌ها از نظریه‌پردازی صاحب‌نظران در خصوص چگونگی تعلیم و تربیت انسان می‌گذرد، تا کنون نظریه موفقی که بر تمام جنبه‌های تعلیم و تربیت شمول داشته باشد، ارایه نشده است.

قطعا این عدم موفقیت، از جهان بینی محدود انسان ها نسبت به عالم و آدم ناشی می گردد. امروزه ما شاهد نظریه نقادی هستیم، یعنی ناکافی و ناقص دانستن همه مکاتب تربیتی ماقبل [ایدهالیسم، ریالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و ...] و خود نظریه نقادی هم به علت محدود نگری صاحب نظرانش، دچار بحران است.

عقل سلیم آدمی حکم می‌کند که بایستی از دیدگاه شناختی مافوق بشری، در پی شناخت نظریه تربیتی انسان بود که همان نظام شناختی و هدایتی انبیای الهی است. متاسفانه تاریخ آموزش و پرورش، نشان میدهد که پیروی از سنتهای جاهلی و امیال نفسانی، مانع از تفکر و تامل توده ی انسان ها در آیات و هدایت های پروردگار - در خصوص فلسفه ی زندگی و چگونگی زندگی نمودن شده است. در نتیجه، تعلیم و تربیت متاثر از حکومتها و قدرت های سلطه گر بوده است، حتی توجه چندانی به دیدگاه های عالمان در این خصوص نداشته اند، اگر هم می شده است، در راستای اهداف سیاسی خودشان جهت می یافته و در تاریخ ما شاهد تهدید اندیشمندانی هستیم که مضر به حال حکومت ها دانسته می شدند.

سال
۱۳۸۸
تعداد صفحات
۴۶۱
شابک
9789642500833
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19