1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش تربیت بدنی
  4. حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
  5. کتاب حقوق ورزشی بین‌المللی: یک راهنمای مقدماتی

حقوق ورزشی بین‌المللی: یک راهنمای مقدماتی


نویسنده : ایان اس. بلک‌شاو

مترجمان : دکتر کیوان شعبانی‌مقدم , دکتر اسماعیل شریفیان


درباره کتاب حقوق ورزشی بین‌المللی: یک راهنمای مقدماتی

.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۱۵۴
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19