1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
  4. احتمال و استنباط آماری
  5. کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2


نویسندگان : دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی


درباره کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2

حدود 5 سال از انتشار کتاب دوجلدی «آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها» می گذرد. با توجه به محتوای سنگین کتاب، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استقبال خوبی از کتاب به عمل آمده است و این شاید جای بسی خوشحالی و افتخار برای مولفین کتاب باشد.

در ویرایش پیش رو از اصلاحات ارسالی آقای دکتر مهدی شمس، استاد محترم دانشگاه کاشان و خانم زهرا خوشخو امیری، دانش آموختهی دانشگاه مازندران به صورت مکتوب بهره بردیم. لازم می دانم از همه ی افرادی که ما را در این کار یاری دادند تشکر و قدردانی نماییم.

تلاش شده است تا حد ممکن خطاهای تایپی و لغزشها را برطرف کنیم، تا در مطالعه کتاب، خواننده دچار شک و تردید نشود. امید که توانسته باشیم به این مهم دست یابیم.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۳۱۹
شابک
9786229655320
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2درس‌ها

احتمال و استنباط آماری احتمال و آمار در مدیریت احتمال و آمار فازی احتمال و کاربرد آن احتمالات در ICT آمار و احتمال آمار و احتمال آمار و احتمال ۲ آمار و احتمال در اپتیک آمار و احتمالات آمار و احتمالات آمار و احتمالات برای جغرافیا ۲ آمار و احتمالات در کتابداری و اطلاع رسانی آمار و احتمالات در کشاورزی آمار و احتمالات مهندسی آمار و احتمالات مهندسی تئوری احتمالات و کاربردان کاربرد آمار و احتمالات در جغرافیا مباحثی در احتمال مبانی احتمال مبانی آمار و احتمال نظریه احتمال نظریه اندازه و احتمال

رشته ها

علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی علوم اقتصاد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار گرایش فناوری مدیریت کسب و کار گرایش مالی علوم تصمیم و مهندسی دانش آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیری ریاضی مهندسی اپتیک و لیزر مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی مرتع و آبخیزداری مهندسی محیط زیست مهندسی تولیدات گیاهی مهندسی چوب و کاغذ مهندسی علوم دامی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مهندسی زراعت و اصلاح نباتات مهندسی گیاه پزشکی رشته جنگلداری مهندسی جنگلداری تکنولوژی آبادانی روستاها مهندسی دریانوردی کارشناسی اقتصاد کشاورزی جغرافیا علم اطلاعات و دانش شناسی مهندسی باغبانی مهندسی علوم باغبانی مهندسی نفت مهندسی کامپیوتر مهندسی نساجی کارشناسی علوم مهندسی مهندسی برق مهندسی شیمی کارشناسی حمل و نقل ریلی دبیری جغرافیا آمار گرایش آمار ریاضی آمار و کاربردها ریاضیات و کاربردها فیزیک گرایش اتمسفر ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی

گروه های تحصیلی

علوم انسانی فنی و مهندسی علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19