1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  4. اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی 1
  5. کتاب The Fourth ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics, Book of Abstracts

The Fourth ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics, Book of Abstracts


نویسندگان : دکترمعصومه استاجی , مهناز مصطفایی علایی


درباره کتاب The Fourth ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics, Book of Abstracts

_

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۱۰۲
شابک
9789642172528
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب The Fourth ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics, Book of Abstractsکتاب‌های مشابه کتاب The Fourth ELT Conference Advances in ELT and Applied Linguistics, Book of Abstracts


خرید یا کرایه
cancel
19