1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت هتلداری
  4. اصول حسابداري
  5. کتاب حسابداری میانه (1)

حسابداری میانه (1)


نویسندگان : دکتر مهدی بهارمقدم , علی قاسمی اقباش


درباره کتاب حسابداری میانه (1)

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۳۶۰
شابک
9786002010636
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب حسابداری میانه (1)درس‌ها

اصول حسابداري

رشته ها

مدیریت هتلداری

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19