1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوانفورماتیک
  4.   آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)
  5. کتاب برنامه نویسی در پرولوگ (بر اساس استاندارد ایزو)

کتاب برنامه نویسی در پرولوگ (بر اساس استاندارد ایزو)


نویسندگان : ولیام کلوکسین , کریستوفر ملیش

مترجمان : دکتر عبدالرضا میرزایی , مهندس الهه راشدی


درباره کتاب برنامه نویسی در پرولوگ (بر اساس استاندارد ایزو)

..

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۳۱۴
شابک
9786008257110
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب برنامه نویسی در پرولوگ (بر اساس استاندارد ایزو)درس‌ها

  آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source)   آشنایی با برنامه نویسی با متن باز(open source) الگوریتم و برنامه نویسی آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر آشنایی با برنامه نویسی و بسته‌های کامپیوتری برنامه نویسی اینترنت برنامه نویسی سنجش از دور و GIS برنامه نویسی کاربردی برنامه نویسی کاربردی در علم سنجی برنامه نویسی کاربردی شیء گرایی برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی کامپیوتر پیشرفته برنامه نویسی کامپیوتری برای آموزش برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی زبان برنامه نویسی ساختمان داده‌ها و برنامه نویسی کامپیوتر کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هوا شناسی مبانی برنامه نویسی کامپیوتر مبانی رایانه و برنامه نویسی

رشته ها

بیوانفورماتیک هوانوردی علوم تربیتی (۴ زمینه) اقتصاد کشاورزی مهندسی برق گرایش دیجیتال جغرافیا (گرایش GIS) علم اطلاعات و دانش شناسی علم سنجی مهندسی بهداشت حرفه‌ای زیست شناسی عمومی خاک شناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) الکترونیک هواپیما کاردان فنی عمران مهندسی مواد مهندسی نساجی مهندسی پزشکی مهندسی برق مهندسی شیمی مدیریت فرهنگی و هنری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک مهندسی نفت گرایش حفاری مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری مهندسی نفت گرایش بهره برداری تکنولوژی آموزشی جغرافیا (آب و هوا) عمران ساختمان‌های بتنی فناوری اطلاعات سلامت آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی اقلیمی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری جغرافیا کتابداری در شاخه پزشکی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی فنی و مهندسی علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19