1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی

فلور (فارسی) ایران شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی


نویسنده : سیدرضا صفوی و همکاران


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی

تیره کاسنی و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۵۵۲
شابک
978-964-473-358-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19