1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی مرتع و آبخیزداری
  4. گیاهشناسی (1) (فیزیولوژی و تشریح)
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان

فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان


نویسنده : فرخ قهرمانی نژاد


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان

تیره ارغوان و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.

سال
۱۳۸۳
تعداد صفحات
۲۹
شابک
964-473-205-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19