1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. انگل شناسی دامپزشکی
  4. اپیدمیولوژی - اصول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای انگلی
  5. کتاب انگل شناسی دامپزشکی (روش های آزمایشگاهی)

انگل شناسی دامپزشکی (روش های آزمایشگاهی)


نویسندگان : موری جی. کندی , جان دی. مک کینون , گری دبلیو. هیگز

مترجم : دکتر سعیدرضا نوراللهی فرد


درباره کتاب انگل شناسی دامپزشکی (روش های آزمایشگاهی)

امروزه، فعالیت دامپزشکی از درمان بالینی حیوانات بیمار به سمت مدیریت سلامت گله در حال تغییر است.دام‌های گله‌هایی که قبلاً به‌منظور آلودگی‌های انگلی مورد آزمایش قرار نمی‌گرفتند، امروزه به‌طور مرتب آزمایش می‌شوند؛ به‌طوری که، سلامت کلی گله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همانند این گروه‌های تولیدکننده که با چرای دام سروکار دارند، لازم می‌بینند که تمام دام‌ها را قبل از ورود به چراگاه به‌منظور بیماری‌های خاص برای مثال، تریکومونیازیس مورد آزمایش قرار دهند. در گذشند روش‌های غربالگری معمول برای انگل‌ها جزیی از آزمایش‌های لازم به شمار نمی‌رفت. گذشته از این، به علت ایجاد مقاومت دارویی در انگل‌ها، افرادی که درزمینه درمان فعالیت می‌کنند با یک‌روند افزاینده‌ای آزمایش‌های پس از درمان را برای ارزیابی کارآیی درمان انجام می‌دهند.

تشخیص آلودگی‌های انگلی، اغلب با دیدن مراحل نوزادی با قطعاتی از کرم بالغ که در بدن میزبان زندگی می‌کند صورت می‌گیرد. تخم کرم‌ها، بندها و نوزاد نماتدها را می‌توان در مدفوع ادرار و با بزاق حیوانات بافت. کرم‌های کامل را می‌توان در هنگام کالبدگشایی جمع‌آوری نمود. علاوه بر این، ممکن است بتوان تروفوزوییت‌ها تا یا سیست‌ها را با روش‌های نمونه برداری مشابه جمع‌آوری نمود. به‌منظور دستیابی به یک تشخیص قابل‌اعتماد، باید نمونه‌برداری و ارسال نمونه‌ها به روش مناسب صورت گیرد. نمونه‌های ناکافی با نمونه‌های کهنه با نمونه‌هایی که به روش مناسب نگهداری نشده‌اند، ما را به سمت یک نتیجه‌گیری نادرست سوق می‌دهند.

سال
۱۳۸۵
تعداد صفحات
۱۱۸
شابک
9642500035
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب انگل شناسی دامپزشکی (روش های آزمایشگاهی)کتاب‌های مشابه کتاب انگل شناسی دامپزشکی (روش های آزمایشگاهی)


خرید یا کرایه
cancel
19