1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. اقتصاد کشاورزی
  4. اصول زراعت
  5. کتاب اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل به تنش های محیطی (تنش های غیرزنده )

اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل به تنش های محیطی (تنش های غیرزنده )


نویسندگان : روبرتو فریچ نتو , الوزیو بورم

مترجمان : دکتر محمد اسماعیل پور , دکتر امین باقی زاده


درباره کتاب اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل به تنش های محیطی (تنش های غیرزنده )

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۲۵۶
شابک
9786007304143
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19