اصول بیوشیمی لنینجر مسیرهای اطلاعاتی :بیولوژی مولکولی جلد3


نویسندگان : دیوید ال .نلسون , مایکل ام .کاکس

مترجم : دکتر رضا محمدی


درباره کتاب اصول بیوشیمی لنینجر مسیرهای اطلاعاتی :بیولوژی مولکولی جلد3

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۰۴
شابک
9789649705026
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19