1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 49: تیره شیرآور

فلور (فارسی) ایران شماره 49: تیره شیرآور


نویسنده : نسترن جلیلیان


درباره کتاب فلور (فارسی) ایران شماره 49: تیره شیرآور

در چهل و نهمین شماره از مجموعه "فلور ایران" تیره شیرآور با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آن در جهان و ایران به گونه مصور همراه با نقشه انتشار گونه‌های مختلف آن معرفی شده است.

سال
۱۳۸۴
تعداد صفحات
۲۷
شابک
964-473-222-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19