1. بوکت
  2. هنر
  3. موسیقی نظامی
  4. ادبیات نمایشی در ایران ۱
  5. کتاب درآمدی بر ادبیات نمایشی آلمانی: تحلیلی بر نظریه‌ها، گونه‌ها و شاهکارها

درآمدی بر ادبیات نمایشی آلمانی: تحلیلی بر نظریه‌ها، گونه‌ها و شاهکارها


نویسنده : دکتر ابراهیم استارمی

مترجم : دکتر ابراهیم استارمی


درباره کتاب درآمدی بر ادبیات نمایشی آلمانی: تحلیلی بر نظریه‌ها، گونه‌ها و شاهکارها

-

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۲۶۶
شابک
978-964-457-460-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19