1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب نباتات علوفه‌ای (نیامداران) جلد اول

نباتات علوفه‌ای (نیامداران) جلد اول


نویسنده : محمدعلی دری

مترجم : حسین حیدری شریف آباد


درباره کتاب نباتات علوفه‌ای (نیامداران) جلد اول

نیامداران یکی از بزرگترین خانواده های گیاهی در دنیا می باشد و تقریبا با توزیعی جهانی نقش اساسی در پیدایش تندن بشری ایفا کرده است. جلد اول از کتاب نباتات علوفه ای شامل انواع یونجه، انواع شبدر، سولا و اسپرس است

سال
۱۳۸۰
تعداد صفحات
۳۱۶
شابک
964-473-123-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب نباتات علوفه‌ای (نیامداران) جلد اولکتاب‌های مشابه کتاب نباتات علوفه‌ای (نیامداران) جلد اول


خرید یا کرایه
cancel
19