1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی
  5. کتاب جریان شاره ها در مقیاس میکرو و ناو: مبانی و شبیه سازی

کتاب جریان شاره ها در مقیاس میکرو و ناو: مبانی و شبیه سازی


نویسندگان : جرجام. نیاداکیس , علی بسکوک , نارایانآر. آلورو

مترجمان : دکتر ابراهیم شیرانی , مهندسامیر هوشمند


درباره کتاب جریان شاره ها در مقیاس میکرو و ناو: مبانی و شبیه سازی

-

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۱۳
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19