1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی
  4. اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی
  5. کتاب نظریه سیستم در ژیومورفولوژی: چالش‌ها، پیامدهای معرفت‌شناسی و مفاهیم کاربردی

نظریه سیستم در ژیومورفولوژی: چالش‌ها، پیامدهای معرفت‌شناسی و مفاهیم کاربردی


نویسنده : کریستین فان الورفلت

مترجمان : زهرا سربازی , دکتر کاظم نصرتی


درباره کتاب نظریه سیستم در ژیومورفولوژی: چالش‌ها، پیامدهای معرفت‌شناسی و مفاهیم کاربردی

-

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۲۲
شابک
9789644573071
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب نظریه سیستم در ژیومورفولوژی: چالش‌ها، پیامدهای معرفت‌شناسی و مفاهیم کاربردیکتاب‌های مشابه کتاب نظریه سیستم در ژیومورفولوژی: چالش‌ها، پیامدهای معرفت‌شناسی و مفاهیم کاربردی


خرید یا کرایه
cancel
19